Databázové aplikace client/server v prostředí PowerBuilder a Sybase SQL Anywhere nebo Microsoft Visual Studio a MS SQL server. Software pro technické výpočty, software ve zdravotnictví, doplňkové ekonomické aplikace vhodné pro malé firmy. Realizace na míru i dodávky hotových řešení.

Kontaktní informace

E-mail: jiri.barta@e-dnes.cz
mobil: 724 347 221
tel: 487 725 436
 

Program OBCHOD

Popis řešení:

Základní charakteristiky programu

Program OBCHOD slouží pro provoz obchodu – prodejny s jedním nebo více prodejními místy – pokladnami.

Program OBCHOD umožňuje:

• prodej zboží pokladnou s možností užívání čtečky čárových kódů

• prodej vstupenek

• objednávky zboží

• příjem zboží dodacím listem, reklamace, dobropisy

• tisk vlastních etiket čárových kódů na zboží s následnou kusovou evidencí

• evidence zboží ve více skladech

• odvod tržby z pokladny

• měsíční uzávěrku s mnoha účetními sestavami

• inventuru

• přijaté a vystavené faktury

• převodky zboží na jinou provozovnu v rámci firmy

Podmínky provozu a implementace

Program lze provozovat na osobním počítači s operačním systémem WINDOWS.

V jednouživatelské verzi je pro chod programu potřeba instalovat Sybase SQL Anywhere database personal server, pro provoz v síti je nutno na jeden počítač nainstalovat Sybase SQL Anywhere database network server a na ostatních počítačích network client.

V nastavení programu před zahájením práce (a to zejména v síťovém provozu) je nutné definovat jednotlivá pracoviště a jejich vlastnosti. Nastavení je dostupné v hlavním menu programu „Ostatní“ - „Nastavení úlohy“. Kromě seznamu pracovišť je v nastavení nutné založit i seznam uživatelů s hesly. Některé úkony v programu pak lze vykonat pouze po zadání hesla (odvod tržby v pokladně, uzávěrka…) Uvedené úkony jsou nadále identifikovány jménem uživatele, který je provedl.

K počítači, který slouží jako pokladna lze připojit elektronickou pokladní zásuvku, snímač čárových kódů, pokladní displej a tiskárnu účtenek. Potřebná nastavení pro jednotlivé periférie je potřeba provést v okně „Nastavení úlohy“. Jednotlivá zařízení jsou pak ovládána přímo z modulu POKLADNA.

Ovládání programu

Většina ovládacích prvků je viditelně označena v jednotlivých oknech – menu, tlačítka,… V každém okně lze navíc stiskem CTRL+F1 zobrazit okno s popisem všech ovládacích prvků, které jsou v okně k dispozici. Při pořizování údajů v datových formulářích platí standardní ovládání v programech pod operačním systémem WINDOWS (TAB-přechod na následující údaj, SHIFT+TAB-přechod na předchozí údaj). Kde je to možné, zejména v tabulkových formulářích, lze použít pro přechod na následující údaj i klávesu ENTER.Charakteristická okna programuWebsite Name 2009 | Sponsored by Skluzavky